ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Argento Home Theme

Argento gives your online business countless possibilities. Theme comes with 8 awesome designs and 20 feature-rich modules.

 1. Headings
 2. Promo Blocks
 3. Lists
 4. Tables
 5. Messages
 6. Buttons
 7. Form Fields
 8. Icons
 9. Tabs
 10. Carousel

H1. 8 stunning designs that convert

Our template offers Home, Force, Stripes, Luxury, Essence, Flat, Mall and Pure themes to design a magnificent presentation of your store. You can also choose your favorite layout from 3 layout types: standard, boxed and fullwidth.

H1. Make the products look impressive

Lightbox Pro extension adds the lightbox popup anywhere on site. Use Image Slider module to create nice sliders. ProLabels module helps you add custom product labels as well as add ready to use labels for New, On Sale, In/Out of stock items.

H2. Designed with best SEO practices

Make your site ranking benefit from Argento. The template comes with SEO Suite module that includes Rich Snippets, HTML and XML, SEO metadata templates. Use Argento to deliver highly relevant search results quickly in search engines like Yahoo, Google, Bing, etc.

H2. Help arrange products perfectly

Highlight module shows New, Featured, Onsale, Bestsellers, Popular product lists with filters. Easy Catalog Images adds category/subcategory listing block with assigned images everywhere. Attribute/Brand pages creates brands pages, menu with brands. Easy Tabs shows a product page content in attractive product tabs.

H3. Highly customizable, easy to style

Argento is very flexible. It allows you create custom themes and subthemes without modification of core theme files. Using the override feature, you can easily change css styles, the template and layout files. Via backend configurator you can change color scheme, font, header, etc.

H3. Bring excellent user experience

Easy Flags module comes with nice flag buttons instead of plain store switcher. Facebook Like button helps users spread a store content. Ask It extension adds the products questions block on product, category page and CMS pages. Ajax Pro module enables ajax functionality all over.

H4. Works great on mobile devices

Argento template was created with mobile web design practices. No need of mobile template. Mobile-friendly theme works perfectly on iOS, Android and BlackBerry. Due to responsive design and built-in AMP support, your site will look excellent on any device.

H4. Impact user experience in search

AMP module makes your site highly visible in Google search for mobile visitors. Ajax Search adds the search by product description, keywords, CMS pages and catalog categories. Rich Snippets help users see the information about your site. Navigation Pro creates fantastic menu with custom items and dropdown content based on categories of your store.

H5. Fastest loading responsive theme

Based on CSS sprite techniques, Argento reduces a number of https requests. In order to boost download speed, CSS and JSS files are based on clean code that can be minified by default Magento merger and other popular modules such as Fooman Speedster or GT Page Speed.

H5. Help increase your revenue

Sold Together module blocks help you show more complementary products. Easy Banners directs specific products at specific customers groups via placing banners or any other custom content. Review Reminder aims to increase the number of reviews on your web pages. Via Testimonials module you can place testimonials listing anywhere using widgets.

H6. Magento 2 theme for Open Source edition

Argento is available for Magento 2. Seven beautiful designs such as Essence, Flat, Pure2, Mall, Stripes, Force and Home will prettify your Magento 2 ecommerce store. Besides you get 18 Magento modules included in package.

H6. Designed for any kind of store

Whatever site you run, use Argento theme. This is a template with unique designs and elegant layouts. Being modern and multipurpose, it will be suitable for fashion store, jewelry, toys, bags, watches, computer, etc.

H4. Ajax powered

With Argento theme you get fully AJAX driven e-commerce store. Ajax search autocomplete feature, ajax login popup, ajax shopping cart, ajax add to cart/ wishlist/ compare options are available.

H4. Magento Open Source / Commerce

Argento supports features of Magento Commerce edition. Our template works with Magento Magento Commerce 2.2.x-2.3.x. The template is also compatible with Magento Commerce 1.11.x-1.14.x, Magento CE 1.6.x-1.9.x.

H4. Fast theme updates

New Argento features are released every month to meet growing demands of our customers. Flexible theme structure supports adding enhancements and fast timely updates. Vote for new features.

The fastest in all

 1. Quick installation
 2. Enhanced theme editor
 3. Reduced inline JavaScript
 4. Optimized homepage images

Mobile ready

 • Mobile friendly navigation
 • Crisp logo image
 • Modern form styles
 • Mobile touch slider

Good usability

 • Clean menu styles
 • Sticky header and sidebar
 • Product image hover feature
 • Instant ajax search

Extended possibilities

 • Changeable radio button color
 • Fancy stars in Review forms
 • Advanced layout settings
 • Unlimited product carousels

Regular Table

#First NameLast NameUsername
1MarkOtto@mdo
2JacobThornton@fat
3Larrythe Bird@twitter

Striped Table

#First NameLast NameUsername
1MarkOtto@mdo
2JacobThornton@fat
3Larrythe Bird@twitter

Grid Table

#First NameLast NameUsername
1MarkOtto@mdo
2JacobThornton@fat
3Larrythe Bird@twitter

Grid+Striped Table

#First NameLast NameUsername
1MarkOtto@mdo
2JacobThornton@fat
3Larrythe Bird@twitter

Important things in Argento

Improved design of main UI elements.
50+ configurable options.
Designed for Magento 2 stores.
20 Magento modules included.

Buttons

Link as a button

Form fields

Icons

IconCode
<i class="home-icon home-icon-small home-shipping"></i>
<i class="home-icon home-shipping"></i>
<i class="home-icon home-icon-medium home-shipping"></i>
<i class="home-icon home-icon-big home-shipping"></i>
<i class="home-icon home-icon-small home-calendar"></i>
<i class="home-icon home-calendar"></i>
<i class="home-icon home-icon-medium home-calendar"></i>
<i class="home-icon home-icon-big home-calendar"></i>
<i class="home-icon home-icon-small home-eco"></i>
<i class="home-icon home-eco"></i>
<i class="home-icon home-icon-medium home-eco"></i>
<i class="home-icon home-icon-big home-eco"></i>

Want more icons? Feel free to use FontAwesome 4.7 icons!

Tabs

Block 1
Block 1 content
Block 2
Block 2 content
Block 3
Block 3 content
Τι είναι αυτό; Τσεκάρετε "Να με θυμάσαι" για να έχετε πρόσβαση στο καλάθι σας ακόμα και αν δεν έχετε κάνει σύνδεση.