ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Argento Elements

We created the Elements Page to get managing your Magento 2 store simple. The page makes it easier to create content. The page includes ready-to-use widgets and HTML snippets with predefined styles. Adding and configuring the mentioned blocks doesn't require any programming skills. Now you can simply implement them in various places on your website. The benefit of using the information of Elements Page is that the same block or widget can be reused on multiple pages. That saves you lots of time when creating and updating content.

Block with Image on Left

You can use the blocks as a navigational tool. They include links to popular content of your store. Both images and a brief introduction present whatever you believe your visitors will find valuable.

Stylish interiors

In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique. Nam vel iaculis mauris. Sed ullamcorper tellus erat, non ultrices sem tincidunt euismod. Integer et elit eget elit facilisis tristique.

Our work
<div class="image-block left element">
  <div class="info">
    <h2 class="heading">Stylish interiors</h2>
    <p class="text">
      In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique. Nam vel iaculis mauris. Sed ullamcorper tellus erat, non ultrices sem tincidunt euismod. Integer et elit eget elit facilisis tristique.
    </p>
    <a href="" class="action primary">
      <span>Our work</span>
    </a>
  </div>
  <div class="picture">
    <img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/banner-image.jpg&quot;}}" alt="" />
  </div>
</div>

Block with Image on Right

Stylish interiors

In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique. Nam vel iaculis mauris. Sed ullamcorper tellus erat, non ultrices sem tincidunt euismod. Integer et elit eget elit facilisis tristique.

Our work
<div class="element image-block right">
  <div class="info">
    <h2 class="heading">Stylish interiors</h2>
    <p class="text">
      In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique. Nam vel iaculis mauris. Sed ullamcorper tellus erat, non ultrices sem tincidunt euismod. Integer et elit eget elit facilisis tristique.
    </p>
    <a href="" class="action primary">
      <span>Our work</span>
    </a>
  </div>
  <div class="picture">
    <img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/banner-image.jpg&quot;}}" alt="" />
  </div>
</div>

Divider with Background and Title

With the block code, you can add the dividers as section background images. The dividers bring a little originality to a web page. Plus, the image can present links to the important content of your store.

Interior Design

Innovative experience

Custom interior design suggestions
Try out now
<div class="element background-divider a-center">
  <img src="{{media url='wysiwyg/interior/home-interior.jpg'}}" alt="Interior Design" />
  <div class="content">
    <div class="block-title">
      <p class="subtitle">Innovative experience</p>
      <strong role="heading" aria-level="3">Custom interior design suggestions</strong>
    </div>
    <a href="{{store direct_url=''}}" title="Try out now" class="action"><span>Try out now</span></a>
  </div>
</div>

Text Blocks with Small Icons

The blocks have an informative role to play. A piece of important content along with memorable icons will help you to communicate with your customers who speak multiple languages. The blocks with icons compact information into one easily recognizable symbol. Within a text block, you can add custom-designed icons too.

Stylish interiors for everyone

In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.
<div class="element icon-text-small">
  <div class="description">
    <h2 class="heading">Stylish interiors for everyone</h2>
    <p class="text">In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique.</p>
  </div>
  <div class="icons">
    <div class="item">
      <div class="icon bg-yellow"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-check.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-lavender"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-location.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-mint"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-heart.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-yellow"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-tags.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-lavender"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-money.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-mint"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-sale.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h4 class="title">Donec rutrum congue</h4>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Text Blocks with Big Icons

Branding

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Branding

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Branding

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.
<div class="element icon-text-big">
  <div class="item bg-lavender">
    <div class="icon"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-sale.svg&quot;}}" alt="" /></div>
    <div class="info">
      <h3 class="title">Branding</h3>
      <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="item bg-yellow">
    <div class="icon"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-money.svg&quot;}}" alt="" /></div>
    <div class="info">
      <h3 class="title">Branding</h3>
      <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="item bg-mint">
    <div class="icon"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-heart.svg&quot;}}" alt="" /></div>
    <div class="info">
      <h3 class="title">Branding</h3>
      <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
    </div>
  </div>
</div>

Text Blocks with Icons on Top

Explore our store

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Donec rutrum congue

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.
<div class="element icon-text-top">
  <div class="block-title">
    <strong role="heading" aria-level="3">Explore our store</strong>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="item">
      <div class="icon bg-yellow"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-sale.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h3 class="title">Donec rutrum congue</h3>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-mint"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-money.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h3 class="title">Donec rutrum congue</h3>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      <div class="icon bg-lavender"><img src="{{media url=&quot;wysiwyg/elements/icons/icon-heart.svg&quot;}}" alt="" /></div>
      <div class="info">
        <h3 class="title">Donec rutrum congue</h3>
        <div class="text">Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Logos Slider

The Logos Slider is perfect for displaying a list of brands available in your store. You can also use it to show your partner or client logos. With the block code, you can add your slider to your site quickly and easily. Made using Easy Slider module widget.

<div class="block block-carousel element brands-slider">
  <div class="block-title">
    <strong role="heading" aria-level="3">Our brands</strong>
  </div>
  <div class="block-content">
    {{widget type="Swissup\EasySlide\Block\Slider" identifier="argento_home_brands"}}
  </div>
</div>

Product with Short Information

The block/widget enables you to display a short description of the product on a category, other product listing pages, and product page. Using block/widget you will easily show the main information of your product briefly to arouse interest. Built with Highlight module widget.

<div class="element product-info">{{widget type="Swissup\Highlight\Block\ProductList\All" title="" carousel="0" products_count="1" column_count="1" page_count="1" order="default" dir="asc" template="Swissup_Highlight::product/list.phtml" mode="list" show_page_link="0" conditions_encoded="^[`1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`aggregator`:`all`,`value`:`1`,`new_child`:``^]^]" hide_when_filter_is_used="0"}}</div>

Products Grid

The block displays products in a product grid. It shows 4 products per row on the desktop and 2 per row on mobile. You can select a list of products manually. You can expand the grid with columns, custom text, labels. Built with Highlight module widget.

Explore our store
ανά σελίδα
<div class="element products-grid">{{widget type="Swissup\Highlight\Block\ProductList\All" title="Explore our store" carousel="0" products_count="8" column_count="4" page_count="1" order="default" dir="asc" template="Magento_Catalog::product/list.phtml" mode="grid" show_page_link="0" conditions_encoded="^[`1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`aggregator`:`all`,`value`:`1`,`new_child`:``^]^]" hide_when_filter_is_used="0"}}</div>

Products Slider

The widget allows you to show the attractive product slider on your site. You can add a carousel to posts, pages, sidebars. This is a great way to showcase your products and increase conversions. Built with Highlight module widget with ajax carousel enabled.

<div class="element products-slider">{{widget type="Swissup\Highlight\Block\ProductList\All" title="Related products" carousel="1" products_count="4" column_count="4" page_count="2" order="default" dir="asc" template="Magento_Catalog::product/list.phtml" mode="grid" show_page_link="0" conditions_encoded="^[`1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`aggregator`:`all`,`value`:`1`,`new_child`:``^]^]" hide_when_filter_is_used="0"}}</div>

Blocks with Person Bio

This block is an excellent solution to display the personal BIO of your team members. The block includes a profile image, title, and biography.

Owen Hill

Head Designer

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig

Angie Smith

Head Designer

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig

Alice Richardson

Head Designer

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig

<div class="element bio">
  <div class="item">
    <div class="wrapper">
      <img src="{{media url='wysiwyg/elements/bio-1.png'}}" alt="" class="image">
      <h4 class="title">Owen Hill</h4>
      <span class="subtitle">Head Designer</span>
      <p class="info">Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig</p>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    <div class="wrapper">
      <img src="{{media url='wysiwyg/elements/bio-2.png'}}" alt="" class="image">
      <h4 class="title">Angie Smith</h4>
      <span class="subtitle">Head Designer</span>
      <p class="info">Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig</p>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    <div class="wrapper">
      <img src="{{media url='wysiwyg/elements/bio-3.png'}}" alt="" class="image">
      <h4 class="title">Alice Richardson </h4>
      <span class="subtitle">Head Designer</span>
      <p class="info">Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet lig</p>
    </div>
  </div>
</div>

Pricing Block

With the block, you can add your own custom pricing table block. It shows the price range with combinations of different prices. It shows a list of services or products included in the pricing package. You have only to choose a location where you want to add the block.

Starter Plan
$40/month
 • 1 Complete product
 • 1 year of support
 • 1 Dedicated server
 • 10 Research demo
 • 20 users
Get Started
Enterprise Plan
$120/month
 • 1 Complete product
 • 1 year of support
 • 1 Dedicated server
 • 10 Research demo
 • 20 users
Get Started
<div class="element pricing">
  <div class="block-content">
    <div class="price-block">
      <span class="title">Starter Plan</span>
      <div class="price"><strong class="amount">$40</strong><span class="period">/month</span></div>
      <ul class="conditions">
        <li class="item"><strong>1</strong> Complete product</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> year of support</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> Dedicated server</li>
        <li class="item"><strong>10</strong> Research demo</li>
        <li class="item"><strong>20</strong> users</li>
      </ul>
      <a href="" class="action primary"><span>Get Started</span></a>
    </div>
    <div class="price-block popular" data-popular="Popular">
      <span class="title">Business Plan</span>
      <div class="price"><strong class="amount">$60</strong><span class="period">/month</span></div>
      <ul class="conditions">
        <li class="item"><strong>1</strong> Complete product</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> year of support</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> Dedicated server</li>
        <li class="item"><strong>10</strong> Research demo</li>
        <li class="item"><strong>20</strong> users</li>
        <li class="item"><strong>10</strong> linked accounts</li>
      </ul>
      <a href="" class="action primary"><span>Get Started</span></a>
    </div>
    <div class="price-block">
      <span class="title">Enterprise Plan</span>
      <div class="price"><strong class="amount">$120</strong><span class="period">/month</span></div>
      <ul class="conditions">
        <li class="item"><strong>1</strong> Complete product</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> year of support</li>
        <li class="item"><strong>1</strong> Dedicated server</li>
        <li class="item"><strong>10</strong> Research demo</li>
        <li class="item"><strong>20</strong> users</li>
      </ul>
      <a href="" class="action primary"><span>Get Started</span></a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="element gallery">
  {{widget type="Swissup\Lightboxpro\Block\Widgets\Gallery" template="widget/masonry.phtml" img_width="600" img_height="auto" thumb_width="80" thumb_height="100" gallery="file=argento/home/image_44.jpg&amp;position=0&amp;label=Modern+room;file=argento/home/image_48.jpg&amp;position=1&amp;label=Yellow+chair;file=argento/home/image_47.jpg&amp;position=2&amp;label=Clean+kitchen;file=argento/home/image_45.jpg&amp;position=3&amp;label=Comfy+sofa;file=argento/home/image_46.jpg&amp;position=4&amp;label=Cups+and+green+wall;file=argento/home/image_49.jpg&amp;position=5&amp;label=White+wooden+room"}}
</div>

Latest News

The Latest News block helps you to show recent posts from a blog, top trending news, videos, and stories. By default, the block displays 2 news items.

Latest news
 1. Post Link

  New Collection

  Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet temporibus laborum id saepe esse repudiandae
  Read more
 2. Post Link

  New Collection

  Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet temporibus laborum id saepe esse repudiandae
  Read more
<div class="element news">
  <div class="block-title">
    <strong role="heading" aria-level="3">Latest news</strong>
  </div>
  <div class="content">
    <ol class="post-list">
      <li class="item">
        <div class="post-image">
          <a href="#" title="News post">
            <img src="https://shoparena.gr/media/"wysiwyg/elements/news1.jpg"" alt="Post Link">
          </a>
        </div>
        <div class="post-content">
          <span class="post-tag">Trends</span>
          <h2><a href="#" title="New Collection">New Collection</a></h2>
          <div class="short-description">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet temporibus laborum id saepe esse repudiandae</div>
          <a href="#" class="read-more-link">Read more</a>
        </div>
      </li>
      <li class="item">
        <div class="post-image">
          <a href="#" title="News post">
            <img src="https://shoparena.gr/media/"wysiwyg/elements/news1.jpg"" alt="Post Link">
          </a>
        </div>
        <div class="post-content">
          <span class="post-tag">Trends</span>
          <h2><a href="#" title="New Collection">New Collection</a></h2>
          <div class="short-description">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet temporibus laborum id saepe esse repudiandae</div>
          <a href="#" class="read-more-link">Read more</a>
        </div>
      </li>
    </ol>
  </div>
</div>

Testimonials

The Testimonials widget allows you to add testimonials anywhere on your website. Using it you can embed customer testimonial slider into your store pages in a few clicks.

<div class="element testimonials">
  {{widget type="Swissup\Testimonials\Block\Widgets\Slider" items_number="6" title="Our clients love us" slides_to_show="3" show_rating="1"}}
</div>

Single Testimonial

<div class="element testimonial-single">
  {{widget type="Swissup\Testimonials\Block\Widgets\Slider" items_number="6" title="" slides_to_show="1" show_rating="0" img_width="349" img_height="394"}}
</div>
Τι είναι αυτό; Τσεκάρετε "Να με θυμάσαι" για να έχετε πρόσβαση στο καλάθι σας ακόμα και αν δεν έχετε κάνει σύνδεση.